Om AICE AB

Bakgrund

AICE grundades av Stefan Wikman och Jesper Birgemo med syfte att agera partner i projekt som befinner sig i uppstartsläge eller som behöver en nystart.

AICE är en renodlad projektorganisation där varje projekt ska mynna ut i en egen juridisk person.

Just nu letar vi efter medarbetare

AICE Sales Group har ett antal spännande tjänster, här finns det också en potential för dig. Vi ser positivt på att man hittar nya lukrativa uppdrag för bolaget. Det viktigaste är att du är flexibel beroende på i vilket av våra säljprojekt du kommer att arbeta och att du kan ta hand om vår kunds kunders behov.

Förutsättningslöst möte

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte. Vi sätter oss gärna ner och diskuterar möjligheter.

Alla framgångsrika projekt startar med en enkel idé. Vi har kompetens för att jobba igenom dem kommande stegen.

Vi som arbetar med AICE verksamhet

Stefan Wikman

Styrelsens ordförande, arbetar med försäljningsstrategier i projekten.

Jesper Birgemo

Projektledare, arbetar med styrning och planering av projekten.

Jonny Stråle

Arbetar med företagets designuppdrag inom tryck, webb, media och 3D.

Ingela Rådeström Engström

Arbetar med företagsekonomi, fakturering och redovisning.

Grafisk design, webb och media

En lyckad verksamhet utvecklas snabbt till ett varumärke. Ett varumärke kräver identitet om kunderna ska känna igen sig. Att bevara denna identitet och få den att kommuniceras på ett konsekvent vis kan vara svårt. Logotypen sätter ett visuellt ledmotiv och allt annat måste ställa sig i led för att det ska se enhetligt och professionellt ut. En stark prestation hos det visuella lämnar alltid ett intryck, något man sällan får en andra chans med. Därför är det extra viktigt med god grafisk design.

När verksamhetens tillväxt står i fokus är det en tidsbesparing och lättnad att få lägga ifrån sig dessa uppgifter. Vi besitter dessa kompetenser hos AICE, samt har möjlighet att anlita externa specialistkonsulter för mycket specifika uppgifter. Oavsett när det handlar om tryckmaterial, hemsidor, filmredigering eller andra designuppgifter så kan vi stå till hands.

Tryck
Webb
3D
Video